bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

IG ir IIG klasių mokiniai su auklėtojomis J. Bagdoniene ir D. Šatiene lankėsi Kaune. Mokiniai aplankė IX forto muziejų, kur susipažino su forto istorija, jo autentiškomis erdvėmis bei skirtingus laikotarpius pristatančiomis ekspozicijomis, su sovietų ir nacių Lietuvoje vykdytais nusikaltimais, apžiūrėjo gynybinę sieną (požemius) bei masinių žudynių lauką ir memorialinį paminklą.

Vėliau gimnazistai dalyvavo integruotoje edukacinėje biologijos ir ugdymo karjerai pamokoje Anatomijos muziejuje.

Po rimtų užsiėmimų ekskursijos dalyvių laukė pramogos batutų parke Jump Space.