bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

log

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino gimnazijos fizinio aktyvumo skatinimo veiklą bei priėmė sprendimą suteikti Pumpėnų gimnazijai aktyvios mokyklos statusą.
Aktyvi mokykla – mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį mokyklos gyvenimą.
Veiklos planą parengė : visuomenės sveikatos priežiuros specialistė Daiva Čingaitė , direktoriaus pavaduotoja ugdymu Lijana Kvedarienė , biologijos mokytoja metodininkė Donata Šatienė, fizinio ugdymo mokytoja Eglė Mickeliunienė, tėvų tarybos atstovė Vaiva Jereckienė.