bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

Mokinių dalyvavimas olimpiadų ir konkursų rajoniniuose, regioniniuose bei šalies etapuose 2018 m.

Mokslo metai

Rajono (miesto)

renginiuose

Šalies

renginiuose

Tarptautiniuose

renginiuose

Dalyvavusių

mokinių

skaičius

Prizininkų/

laureatų skaičius

Dalyvavusių

mokinių

skaičius

Prizininkų/

laureatų skaičius

Dalyvavusių

mokinių

skaičius

Prizininkų/

laureatų skaičius

2016–2017

49

46

104

95

-

-

2017–2018

145

92

106

59

10

10

2018–2019

203

155

223

105

42

19

Respublikinis Kalėdinių ir naujamečių kompiuterinių atvirukų konkursas

„Žiemos fantazija“

Dalyvavo 1 mokinys

8–10 kl. mokinių  NACIONALINIS MATEMATINIO IR GAMTAMOKSLINIO RAŠTINGUMO KONKURSAS

Dalyvavo 9 mokiniai

3–4 klasių mokinių NACIONALINIS LOGINIO MĄSTYMO IR PROBLEMŲ SPRENDIMO KONKURSAS

Dalyvavo 14 mokinių

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (rudens sesija)

Dalyvavo 60, laimėti 47 diplomai (I laipsnio – 27, II laipsnio – 15, III laipsnio – 5)

Edukacinis konkursas „Olympis 2018 (anglų kalba)

Vėjas Žemaitaitis

2 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Aurelijus Plesnevičius

5 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Neda Strelčiūnaitė

7 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Kristupas Kondratavičius

9 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (lietuvių kalba)

Karolis Daukintas

2 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Mantė Valainytė

2 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Gabrielė Varuškevičiūtė

2 kl.

I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Titas Balnis

2 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Mantrimas Navardauskas

2 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Kotryna Šedytė

2 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Vėjas Žemaitaitis

2 kl.

III-ojo laipsnio diplomas

Vakaris Matušauskas

6 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (matematika)

Kotryna Šedytė

2 kl.

III-ojo laipsnio diplomas

Mantė Valainytė

2 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Mantrimas Navardauskas

2 kl.

III-ojo laipsnio diplomas

Augustė Krasauskaitė

5 kl.

III-ojo laipsnio diplomas

Vakaris Matušauskas

6 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Laura Morkūnaitė

7 kl.

I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Neda Strelčiūnaitė

7 kl.

III-ojo laipsnio diplomas

Kristupas Kondratavičius

9 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (biologija)

Mantrimas Navardauskas

2 kl.

I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Kotryna Šedytė

2 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Vėjas Žemaitaitis

2 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Mantė Valainytė

2 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Milda Kubiliūtė

2 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Gabrielė Varuškevičiūtė

2 kl.

I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Titas Balnis

2 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Augustė Krasauskaitė

5 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Vakaris Matušauskas

6 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (istorija)

Aurelijus Plesnevičius

5 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Augustė Krasauskaitė

5 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (fizika)

Kristupas Kondratavičius

9 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (informacinės technologijos)

Karolis Daukintas

2 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Mantė Valainytė

2 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Gabrielė Varuškevičiūtė

1 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Augustė Krasauskaitė

5 kl.

I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Neda Strelčiūnaitė

7kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Laura Morkūnaitė

7 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Joris Valtaris

7 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Pijus Jovaiša

8 kl.

I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (geografija)

Vakaris Matušauskas

6 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Laura Morkūnaitė

7 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Bebras"

Dalyvavo 20 mokinių

Pijus Jovaiša

7 kl.

savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – I-oji vieta,

savo amžiaus grupėje šalyje – 6-oji vieta

Joris Valtaris

7 kl.

savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – I-oji vieta

Augustė Krasauskaitė

5 kl.

savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – I-oji vieta

Nojus Jovaiša

5 kl.

savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – III-oji vieta

Florentinas Vainickas

10 kl.

savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – II-oji vieta

Mantė Valainytė

2 kl.

savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone –I-oji vieta

Tarptautinė matematikos olimpiada Kings

I etape dalyvavo 6 mokiniai

II etape dalyvavo 2 mokiniai

Lietuvos mokyklų žaidynių mergaičių futbolo 5x5 zoninės varžybos

Dalyvavo 7 mokiniai

A. Adomaitytė,

I. Zakarevičiūtė,

K. Aglinskaitė,

J. Kanclerytė, M. Kubiliūtė, S. Mulevičiūtė,

U. Ramanauskaitė

7–8 kl.

III-oji vieta

Rajoninė atvirukų paroda „Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas sveikina miestą“

Dalyvavo 8 mokiniai

Dr. Juozo Kazicko IT taikymo ir programavimo Aukštaitijos regiono konkursas

Dalyvavo 1 mokinys

Rajoninės jėgos ir greičio „Sportas – jėga“ varžybos

Dalyvavo 9 mokiniai

Miglė Matušauskaitė, Andželika Masilionytė, Kamilė Krisiūnaitė, Ligita Zalupaitė, Kristupas Kondratavičius, Florentinas Vainickas, Irmantas Žaltickas, Dovydas Dobrodiejus. 

I–IIG kl. merginų ir vaikinų komandos

Komandų vietos: II-oji ir III-oji.

Asmeninė vieta: I-oji (K. Krisiūnaitė)

Rajoninės kroso varžybos policijos taurei laimėti

Dalyvavo 18 mokinių

Miglė Kubiliūtė

Eligijus Gotautas

8 kl.

7 kl.

I-oji vieta

II-oji vieta

Šaudymo varžybos

Dalyvavo 6 mokiniai

I-IV G kl.

II-oji komandinė vieta,

I-oji vieta individualioje įskaitoje (I.Morkevičiūtė)

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos Biržuose

Dalyvavo 15 mokinių

Kostas Kubilius

Neda Zdanevičius

Miglė Kubiliūtė

Lukas Breivė

6 kl.

6 kl.

8 kl.

8 kl.

I-oji vieta, II-oji vieta

I-oji vieta, II-oji vieta

I-oji vieta, II-oji vieta

II-oji vieta

Pasvalio rajono kaimo mokyklų krepšinio varžybos 3 prieš 3.

Osvaldas Kubilius,

Ernestas Vedluga,

Orestas Pažemeckas,

Lukas Staškevičius.

Gabija Brodova,

Aurelija Janulytė,

Irūna Morkevičiūtė,

Viktorija Aglinskaitė.

IG–IIG kl. vaikinų komanda

IG–IIG kl. merginų komanda

I-oji vieta, pateko į tarpzonines varžybas

III-oji vieta

Pasvalio rajono salės futbolo žaidynės „Ladygolas 2018“

8 kl. ir jaunesnių,

10 kl. ir jaunesnių merginų komandos

I-oji vieta, pateko į apskrities etapą.

I-oji vieta, pateko į apskrities etapą

29-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II (rajono) etapas 

Domantas Augustinas

IVG kl.

I-oji vieta, pateko į respublikinio etapo atrankinę dalį

29-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinė dalis

Domantas Augustinas

IVG kl.

Zoninės Kaimo vietovių mokyklų kvadrato varžybos

5-6 kl. berniukų komanda

I-oji vieta, pateko į Lietuvos mokyklų žaidynių pusfinalį

Pasvalio miesto ir Pasvalio rajono mokyklų kvadrato varžybos

4 kl. komanda

IV-oji vieta

5–6 kl. mergaičių komanda

IV vieta

5–6 klasių berniukų komanda

I-oji vieta, pateko į zonines varžybas

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų krepšinio varžybos 3 prieš 3, zoninis etapas

Osvaldas Kubilius,

Ernestas Vedluga,

Orestas Pažemeckas,

Lukas Staškevičius.

IG–IIG vaikinų komanda

I-oji vieta, pateko į fnalinį etapą

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų krepšinio varžybos 3 prieš 3, finalinis etapas

Osvaldas Kubilius,

Ernestas Vedluga,

Orestas Pažemeckas,

Lukas Staškevičius.

IG–IIG vaikinų komanda

II –oji vieta

Lietuvos mokyklų žaidynių krepšinio varžybos

Dalyvavo 8 mokiniai

7–9 kl. vaikinų komanda

II-oji vieta

Lietuvos mokinių 67-osios matematikos olimpiados rajono etapas

Dalyvavo 3 mokiniai

Pijus Jovaiša

7 kl.

III-oji vieta

Respublikinio 9–10 klasių anglų kalbos konkurso rajoninis etapas

Dominykas Kuliavcevas

IIG

III-oji vieta

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninis etapas

Deimantė Janulytė

IIIG

III-oji vieta

Rajoninis LOGO konkursas

Dagnė Augustinaitė

6 kl.

III-oji vieta

Geografijos olimpiados „Mano gaublys“ rajoninis etapas

Lukas Staškevičius

Ignas Blažonis

IG

IVG

III-oji vieta

III-oji vieta

Rajoninis 6-8 klasių anglų kalbos konkursas

Dagnė Augustinaitė

6 kl.

II-oji vieta

Rajoninis Jaunųjų kompiuterininkų konkursas

Dalyvavo 4 mokiniai

Austėja Titaitė

5 kl.

II-oji vieta

Nacionalinio mokinių raštingumo konkurso „MAŽASIS DIKTANTAS“ rajoninis etapas

Dalyvavo 2 mokiniai

Austėja Titaitė

5 kl.

III-oji vieta

24-oji Panevėžio krašto 5-9 klasių jaunųjų matematikos olimpiada

Pijus Jovaiša

7 kl.

I-oji vieta kaimo mokyklų tarpe

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (pavasario sesija)

Dalyvavo 35, laimėtas 31 diplomas (I laipsnio – 19, II laipsnio – 7, III laipsnio – 5)

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (lietuvių kalba)

Vakaris Matušauskas

5 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Kotryna Šedytė

1 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Karolis Daukintas

1 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Mantrimas Navardauskas

1 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Vėjas Žemaitaitis

1 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Gabrielė Varuškevičiūtė

1 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Mantė Valainytė

1 kl.

III-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (matematika)

Gabrielė Varuškevičiūte

1 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Karolis Daukintas

1 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Kotryna Šedytė

1 kl.

III-ojo laipsnio diplomas

Vakaris Matušauskas

5 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (informacinės technologijos)

Gabrielė Varuškevičiūtė

1 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Kotryna Šedytė

1 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Mantė Valainytė

1 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Karolis Daukintas

1 kl

II-ojo laipsnio diplomas

Vėjas Žemaitaitis

1 kl.

III-ojo laipsnio diplomas

Mantrimas Navardauskas

1 kl.

III-ojo laipsnio diplomas

Neda Strelčiūnaitė

6 kl.

I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Laura Morkūnaitė

6 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Edukacinis konkursas „Olympis 2018“ (biologija)

Vėjas Žemaitaitis

1 kl.

I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Kotryna Šedytė

1 kl.

I-ojo laipsnio diplomas ir medalis

Mantė Valainytė

1 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Gabrielė Varuškevičiūtė

1 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Mantrimas Navardauskas

1 kl.

I-ojo laipsnio diplomas

Karolis Daukintas

1 kl.

III-ojo laipsnio diplomas

Vakaris Matušauskas

5 kl.

II-ojo laipsnio diplomas

Konkursas „Kalbų kengūra“ (anglų kalba)

Dalyvavo 2 mokiniai

Austėja Titaitė

5 kl.

Auksinis diplomas

 Dagnė Augustinaitė 

6 kl

Auksinis diplomas

Matematikos konkursas „Kengūra“

Dalyvavo 14 mokinių

Mantė Valainytė

1 kl.

savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – II-oji vieta,

Pijus Jovaiša

7 kl.

savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone – II-oji vieta,

Rajoninė rusų kalbos 8-9 kl. olimpiada

Dalyvavo 3 mokiniai

Rajoninė 8-oji gamtos mokslų olimpiada

Neda Strelčiūnaitė

6 kl.

III-oji vieta

Pasvalio rajono kaimo mokyklų kvadrato varžybos (berniukai)

K.Kubilius, A.Mikėnas, S.Pečiukas, A.Petronavičius, N.Zdanevičius, J.Dagys, E.Gotautas, L.Lelevičius, E.Mikėnas, L.Petronavičius, N.Rinkiavičius

5-6 kl.

I-oji vieta zonoje, pateko į tarpzonines varžybas

Pasvalio rajono kaimo mokyklų kvadrato varžybos (pradinukai)

3-4 kl.

II-oji vieta

Tarptautinis dziudo turnyras Vilniuje

Vytenis Jareckas

Nikita Rinkiavičius

Rokas Mickeliūnas

4 kl.

7 kl.

3 kl.

II-oji vieta

II-oji vieta

III-oji vieta

Tarptautinis dziudo turnyras Rygoje

Aleksas Rinkiavičius

Nikita Rinkiavičius

Rokas Mickeliūnas

4 kl.

6 kl.

2 kl.

I-oji vieta

III-oji vieta

III-oji vieta

Tarptautinis dziudo turnyras Alytuje

Aleksas Rinkiavičius

Nikita Rinkiavičius

Rokas Mickeliūnas

Jorūna Gegieckas

Vijus Volkovas

Tajus Čiapas

4 kl.

6 k.

3 kl.

4 kl.

3 kl.

7 kl.

I-oji vieta

III-oji vieta

III-oji vieta

III-oji vieta

III-oji vieta

III-oji vieta

Tarptautinis atviras Baltijos šalių dziudo turnyras

Aleksas Rinkiavičius

Nikita Rinkiavičius

Lukas Lelevičius

Jorūna Gegieckas

4 kl.

6 kl.

6 kl.

4 kl.

I-oji vieta

II-oji vieta

III-oji vieta

III-oji vieta

Tarptautinis moksleivių dziudo čempionatas LAISVĖS GYNĖJŲ dienai paminėti

(Kauno r.)

Aleksas Rinkiavičius

Lukas Lelevičius

Jorūna Gegieckas

4 kl.

6 kl.

4 kl.

I-oji vieta

III-oji vieta

I-oji vieta

Rajoninės vaikinų stalo teniso varžybos

Mangirdas Nagreckis, Deividas Navakas,

Ernestas Vedluga 

IIG kl.

III-oji komandinė vieta