bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9-12 kl.) rajoninis etapas šiemet dėl karantino pirmą kartą vyko nuotoliniu būdu. Olimpiadoje dalyvavo trys mūsų gimnazijos mokiniai: devintokė Neda Strelčiūnaitė, dešimtokas Pijus Jovaiša ir vienuoliktokas Kristupas Kondratavičius.
Neda ir Kristupas olimpiadoje užėmė III-ąsias vietas. SVEIKINAME!

logo

Gruodžio pabaigoje vyko du kompiuterių piešinių konkursai, kuriuose dalyvavo ir Pumpėnų gimnazijos mokiniai.
Penktokė Urtė Lašinskaitė ir devintokės Dagnė Augustinaitė bei Neda Strelčiūnaitė dalyvavo nacionaliniame kalėdinių ir naujamečių kompiuterinių atvirukų konkurse „ŽIEMOS FANTAZIJA 2020“, kurį kasmet organizuoja kompiuterių mokykla NKKM, ir buvo apdovanotos diplomais.
Visus konkurso dalyvių darbus galite pamatyti puslapyje http://kaledos.nkkm.lt/index.php/atvirukai
Dagnė Augustinaitė ir Neda Strelčiūnaitė dalyvavo ir respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“. Konkursą organizuoja VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras (ITMC). Abi mergaitės pelnė konkurso diplomus, kuriais apdovanojami konkurso dalyviai, surinkę ne mažiau 50% maksimalaus balų skaičiaus.
Informacinių technologijų mokytoja R. Žemaitytė

Sausio13osiosplakatas page 001 800x566

Šiemet paminėjome 30-ąsias Sausio 13 metines. Dėl nuotolinio mokymo negalėjome įprastai sudalyvauti tradicinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, todėl gimnazijos bendruomenė prie akcijos prisijungė namuose ir bendravo virtualioje erdvėje. 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas buvo pagerbtas namų  languose dešimčiai minučių uždegant vienybės ir atminimo žvakutes. Prie šios akcijos prisijungė Pumpėnų gimnazijos ikimokyklinukai, 1-12 klasių mokiniai, mokytojai, dalis mokinių tėvelių.

Ikimokyklinukai prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00 val., iniciatyvos dalyvių namų languose dešimčiai minučių buvo uždegtos žvakelės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Vėliau vaikučiai klausėsi ir žiūrėjo V. Landsbergio pasakojimą ,,Sausio sniegenos“, bei du įrašus ,,Sausio 13-osios įvykiai vaikų akimis“. Išklausę ir aptarę istorijas su tėveliais vaikučiai rinkosi piešinėlius skirtus Laisvės gynėjų dienai. Juos spalvino, kirpo, puošė savo namus. Ypatingas dėmesys skiriamas Laisvės gynėjų dienos simboliui – neužmirštuolės žiedui. Mėlyni žiedlapiai skatina prisiminti viltį už kurią esame dėkingi ir praeitį kuria galime didžiuotis.

Pirmokai kartu su tėveliais uždegė atminimo žvakutes, o paskui dalyvavo nuotolinėje pamokoje.

Laisvės Gynėjų dienos paminėjimą antrokai pradėjo uždegdami atminimo ir vienybės žvakutes savo namų languose. Klasės valandėlės metu žiūrėjo filmuką „Ąžuolas ir gilė“, aptarė jį, kalbėjosi apie laisvę, pagarbą, jautrumą, užuojautą, pasididžiavimą. Vaikai piešė, klijavo, rašė atvirukus „Atmintis gyva!“.

3b klasė taip pat dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ (degė žibintuvėlius nuotoliniu būdu; tėveliai su vaikais namuose uždegė žvakutes) ir žiūrėjo bei  aptarė Dominyko Daunio filmuką „Sausio 13“.

Sausio 13-ąją 3a klasės mokiniai pirmąją pamoką pradėjo žvakelių šviesoje. Laisvės gynėjų atminimui mokiniai su tėveliais uždegė žvakeles ant savo langų. Mokytoja papasakojo, kuo ypatinga ir brangi ši data mums kiekvienam. Tada trečiokai žiūrėjo  filmuką apie istorinius Sausio 13-osios įvykius, kurie parodė mūsų tautos vienybę, ryžtą ir apsisprendimą. Paskui vaikai sukūrė atvirukus, skirtus Laisvės gynėjų dienos trisdešimtmečiui.

Sausio 13-ąją penktokai paminėjo uždegdami žvakutes savo namuose. Sprendė Šiaulių   apskrities Povilo Višinskio bibliotekos sukurtą detektyvą apie Sausio 13-osios įvykius. Vieni mokiniai pasitikrino savo žinias, kiti įgavo naujų. Peržiūrėję keletą ištraukų iš „Laisvės pamokos“, mokiniai patys užrašė mintis, ką jiems reiškia laisvė, su kuo asocijuojasi Sausio 13-oji ir ką jie gali dėl savo tėvynės. 

Sausio 13 dieną 6 klasės mokiniai dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ ir klasės valandėlėje, skirtoje Laisvės gynėjų dienai paminėti. Pirmiausia kartu su visa Lietuva 8 valandą kiekvienas savo lange uždegė laisvės, vilties ir vienybės simbolį - žvakutę. Po trumpo pokalbio apie šios dienos svarbą ir reikšmę kiekvienam iš mūsų pažiūrėjome „Pamoką laisvei“. Grįžę į zoom valandėlę pasidalinome įspūdžiais ir  šeštokai pabaigė sakinį: „Aš dėkingas tiems, kurie 1991 metų sausio 13-ąją apgynė Laisvę, nes:   dabar dar būtume nelaisvėje, galima pasakyti savo nuomonę (Ugnė B.); dabar mes būtume ribojami ir negalėtume kur norime išvažiuoti. Galima kalbėti, ką norime ir mąstyti, ką nori. Galima gyventi laisvai (Manfredas); galėjau gimti jau laisvoje šalyje ir neturėjau patirti, ką reiškia, kai turi gyventi pagal primestas kitos šalies taisykles (Kamilė); jie suteikė mums laisvę rinktis ir galime daryti, ką norime (Viktorija); mes dabar esame laisvi, niekas mums nesako, ką ir kaip daryti, Lietuva yra nepriklausoma valstybė, o mes galime važiuoti į užsienį mokytis, dirbti ir net gyventi. Niekas mums to nedraudžia. (Ugnė Š.); turime galimybes keliauti, dirbti, laisvai gyventi. Galime tai daryti linksmai (Justinas); nebūtų tam tikrų dalykų, negalėtume važinėti, nebūtų tam tikrų produktų (Jokūbas); negalėtume išskristi į kitas šalis, negalėtume daryti, ką norime, eiti, kur norime. Negalėtume būti laisvi (Rusnė P.); galime galvoti, apie ką norime, daryti, ką norime, dirbti savo darbą. Aš dėkingas už laisvę (Šarūnas); nes galiu laisvai reikšti savo nuomonę, keliauti, rinktis dirbti mėgstamą darbą, turėti ramybę (Vainius); dabar galime išvykti į užsienį. Mes galime reikšti savo nuomonę. Dabar mes nesame priklausomi, tad galime daryti, ką norime. Mes esame, būsime laimingi, o ypač kai turime Laisvę! (Ema). 

 Septintokai, uždegę languose žvakutes, kalbėjo apie laisvę ir atmintį, rinko ir surašė su šia diena susijusius žodžius ir iš jų sudėliojo piešinius, simbolizuojančius Sausio 13-ąją. Per fizinio ugdymo pamokas jie išvaikščiojo raides LAISVĖ 30.

8 kl. mokiniai prisidėjo prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ 8 val. ryte uždegdami žvakę. Pasidalino mintimis,  kas yra Sausio 13-oji, ką ji reiškia kiekvienam. Taip pat įveikė skirtingo kilometražo raides ir skaičius savo gyvenvietėse.

Devintokai uždegė atminties žvakutes, žiūrėjo filmą ir rašė savo mintis: „Mano nuomone, mes turime gerbti tuos žmones, kurie mums suteikė laisvę. Laisvė Lietuvai kainavo labai daug. Mes turime saugoti Lietuvą ir ją mylėti. Esu labai dėkinga žmonėms, kurie stovėjo tą dieną, kovojo ir nepasidavė.“, „Peržiūrėjau filmą apie Sausio 13. Sužinojau naujų faktų, apie kuriuos anksčiau nepagalvojau. Buvo labai liūdna žiūrėti į žūstančius dėl Lietuvos laisvės žmones, net labai jaunus, vos 17 metų. Liūdna klausyti neišsipildžiusių žuvusių jaunų žmonių svajonių. Tačiau be liūdesio buvo ir pasididžiavimo. Didžiuojuosi žmonėmis, kurie tada stovėjo ir be ginklų kovojo už Lietuvos laisvę su žodžiais ,,nepasitrauksime nuo bokšto, kol nebusime laisvi arba kol nežūsime“. Žmonės buvo labai vieningi.“, „Užbaigiau žiūrėti filmą. Šis filmas tikrai privertė vėl susimąstyti apie visus įvykius, kurie vyko prieš 30 metų. Supratau, kad Lietuva vis dėl to gali būt vieninga. Tas  vieningumo jausmas, kurį perteikė šis filmas, tikrai padėjo dar labiau didžiuotis savo valstybe. Džiaugiuosi, kad Lietuva yra laisva.“, „Jaučiau gailestį, bet prie to paties ir didelę pagarbą. Ignas ir Darius  galėtų būti beveik mano bendraklasiai pagal savo amžių, bet jie mirė tokie jauni. Negalvojau, kad ir prieš ir po Sausio 13-osios dar vyko įvairūs išpuoliai, buvo stengiamasi padaryti Lietuvą kaip įmanomai priklausomą nuo Sovietų sąjungos. Buvo sunku suprasti, kaip jie gali būti tokie žiaurūs.“, „To filmo dar nežiūrėjau, bet ką tik su tėvais žiūrėjom laidą, susijusią su Sausio 13-ąją. Tikrai nemalonu buvo žiūrėti tokius vaizdus, kai žmones žaloja be jokio gailesčio. Ir su tėčiu apie tai kalbėjau. Jis irgi planavo ten vykti, bet nebenuvažiavo. Kiekvienas žmogus ten būdamas aukojosi dėl mūsų. Reikia džiaugtis, kad dabar esam laisvi. Aš tikrai jaučiu didelę pagarbą tiems, kas aukojosi negailėdami savo gyvybės.“

Sausio 13-osios rytą 2G klasės mokiniai su auklėtoja  prisijungė prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Su savo šeimomis, savo namuose uždegė žvakutes laisvės gynėjams atminti. Virtualiu būdu prisiminė tų dienų įvykius. Klasės auklėtoja L. Skoblickaitė parodė seną nuotrauką  ir pasidalino prisiminimais: „Nuotraukoje aš maža pirmokėlė, besiruošianti „Dainų dainelės“ konkursui. Šalia manęs šviesaus atminimo mokytoja ir mokyklos direktorė Valerija Tručiliauskienė su savo dukra Loreta Tručiliauskaite, kuri tuo metu net negalėjo įsivaizduoti, kad po 10 metų, tą baisią Sausio tryliktosios naktį, bus traiškoma tanko prie bokšto, kartu su savo drauge Loreta Asanavičiūte. Loretai Tručiliauskaitei tankas sutraiškė koją. Ji liko gyva su begaliniu ne tik kūnišku, bet ir dvasiniu skausmu, o jos draugė Loreta Asanavičiūtė neišgyveno ir kiekvieną Sausio 13-ąja į mus žvelgia iš nuotraukos, lyg sakydama, kad nepamirštume, nuo ko prasidėjo LIETUVA." Per informacinių technologijų pamoką dešimtokai kūrė plakatus, skirtus Sausio 13 paminėti.

Vienuoliktokai dalyvavo diskusijoje su istorijos mokytoju S. Jurkumi. Per fizinio ugdymo pamoką dalis mokinių išvaikščiojo raides LAISVĖ 30.

Dvyliktokai  8 val. savo namų languose uždegė žvakutes, skirtas  Laisvės gynėjams atminti ir įamžino tai nuotraukose. Virtualios diskusijos metu kalbėjosi apie pasiaukojimą, drąsą, susitelkimą, apie šių dienų jauno žmogaus santykį su Laisve. Aptarė matytas laidas, skirtas Sausio 13-osios įvykiams atminti. Mokiniams įstrigo Vytauto Landsbergio pasakytos mintys, kad šiandien jaunuoliui svarbiausia yra smalsumas – žinoti apie save, apie savo tautą, pasaulį. Smalsumas veda prie gerų darbų. Kai esi smalsus – daug sužinai, gali atsirinkti, gali pats priimti sprendimus – tada ir esi laisvas. Jaunimas, kuris nori žinoti, yra Lietuvos turtas.

 

 

1024px Red information icon with gradient background.svg

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS
Ikimokyklinio ugdymo grupių vaikų ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
Vaikų, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ir patys negali prižiūrėti vaikų, ugdymas vykdomas Pumpėnų gimnazijoje bei Kalno, Kriklinių ir Mikoliškio skyriuose.
_________________________________


PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
Iki 2021 m. sausio 8 d. vaikams Kalėdų atostogos.
Nuo 2021 m. sausio 11 d. vaikų ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
________________________________


PRADINIS UGDYMAS
Nuo 2021 m. sausio 4 d. mokiniams ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
Vaikai, kurie negali likti vieni namuose, kol jų tėvai dirba svarbius darbus valdydami epidemiologinę situaciją, bus ugdomi ir prižiūrimi mokykloje.
_________________________________


PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS
Nuo 2021 m. sausio 6 d. 5–8 ir 1G–4G klasių mokiniams ugdymas vyksta nuotoliniu būdu
_________________________________


ŠVIETIMO PAGALBA
Švietimo pagalba (logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo) ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, 1–4G klasių mokiniams teikiama nuotoliniu būdu.

_________________________________

Informaciją karantino metu apie ugdymo proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, kitais švietimo bendruomenei aktualiais klausimais teikia gimnazijos direktorius

tel. 8 615 55411 arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU, KAI UGDYMAS ORGANIZUOJAMAS NUOTOLINIU BŪDU

Administracija

 

Respublikinis  informatikos ir informatinio mąstymo konkursas ,,Bebras“ šiais metais dėl nuotolinio mokymo užsitęsė iki gruodžio mėn. vidurio. Šiemet jame dalyvavo 10 mūsų gimnazijos 7-11 klasių mokinių.

Sveikiname 2G klasės mokinį PIJŲ JOVAIŠĄ ir 1G klasės mokinę Nedą Strelčiūnaitę, kurių rezultatai buvo geriausi savo amžiaus grupėse Pasvalio rajone!

 Devintokas Joris Valtaris savo amžiaus grupėje Pasvalio rajone buvo antras, o tos pačios klasės mokinė  Laura Morkūnaitė – trečia. Neblogai  sekėsi ir  Gabijai Jareckaitei (8 kl.)  bei  Renaldui Masilioniui (3G kl.). Jie pateko tarp dešimties geriausiųjų  Pasvalio rajone savo amžiaus grupėse.

Informacinių technologijų mokytoja R. Žemaitytė

bebr

Paskelbti galutiniai respublikinio edukacinio konkurso „Olympis 2020“ rudens sesijos rezultatai. Konkurse dalyvavo 132 Pumpėnų gimnazijos mokiniai, laimėti 79 diplomai. Pagal laimėtų diplomų skaičių Pumpėnų gimnazija užima 241 vietą iš 872 konkurse dalyvavusių mokyklų respublikoje ir 16 vietą iš 60 – Panevėžio apskrityje.

Pirmojo laipsnio diplomus ir medalius pelnė: antrokas Simonas Masilionis (gamtos pažinimo ir lietuvių kalbos  konkursai), trečiokai:  Goda Mickeliūnaitė (matematikos ir anglų kalbos konkursai), Rokas Razgevičius (anglų kalbos konkursas), Adas Jovaiša (anglų kalbos konkursas), šeštokė Kamilė Kaveckaitė (matematikos konkursas), dešimtokas Pijus Jovaiša (matematikos  konkursas). Geriausiai konkurse sekėsi trečiokui Adui Jovaišai, anglų kalbos konkurse užėmusiam 1 vietą respublikoje savo amžiaus grupėje.

Sveikiname visus konkurso laimėtojus!

olymp

Skaitmeninių įgūdžių mokykla VšĮ „Turing School“ vykdo projektą „Prisijungusi Lietuva“ bei kviečia visas Lietuvos mokyklas į nemokamus informacinių technologijų tematikos užsiėmimus, kuriuos veda IT rinkos profesionalai lektoriai. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, bendradarbiaujant su Vidaus reikalų ministerija.

Gruodžio 9 ir 11 dienomis Pumpėnų gimnazijos 1G-3G klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti netradicinėse,  virtualioje aplinkoje vykusiose  pamokose „Kibernetinis saugumas – ar įmanoma nulaužti Lietuvą per 10 min.?“, kurias vedė VšĮ „Turing School“ mokytojai Kęstutis Mačiulaitis ir Kamilė Naujalytė.

Ar egzistuoja virusas, galintis „nulaužti“ visas Lietuvos informacines sistemas per 10 min.? Ką veikia juodi, balti ir pilki hakeriai? Koks įrenginys yra saugiausias? Tai tik keli klausimai, į kuriuos mokiniai juokais ir rimtai bandė atsakyti kartu su svečiais.

Gimnazistai susipažino ir  su karjeros kibernetinio saugumo ir kitose IT srityse galimybėmis, sulaukė atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Pamokos pabaigoje visi smagiai rungtyniavo, atsakinėdami  į viktorinos klausimus.

Informacinių technologijų mokytoja R. Žemaitytė

turingprisijungusi