IMG2

Mokytojas

Dėstomas dalykas

Klasė

R. Martinkėnienė

Etikos mokytoja

Tikybos mokytoja

1–4,5–3g

1–7

D. Avellaneda

Tikybos mokytojas

8–3G

J. Bagdonienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

6, 8, 3G, 4G

L. Noreikienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

5, 7, 1G, 2G

St. Buitvydienė

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

6, 7, 8, 1G, 2G, 4G

R. Andžiuvienė

Muzikos vyresnioji mokytoja

5–2G

O. Daugene

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Vokiečių kalbos mokytoja

7, 8, 2G, 3G, 4G

 

1G, 2G

J. Baltaduonienė

Anglų kalbos mokytoja

2, 3, 4, 5, 6, 1G

R. Žemaitytė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Matematikos mokytoja metodininkė

5, 6, 7, 8, 1G, 2G, 3G, 4G

5, 1G, 2G, 4G

R. Morkūnas

Fizikos vyresnysis mokytojas

Matematikos mokytojas

Gamtos ir žmogaus mokytojas

7–4g

7, 3G

6

D. Ožalinskienė

Geografijos mokytoja metodininkė

Ekonomikos mokytoja

6–4G

1G

S. Jurkus

Istorijos vyresnysis mokytojas

Kūno kultūros mokytojas

Pilietiškumo pagrindų mokytojas

5, 6, 7, 8, 1G, 2G, 3G, 4G

3G, 4G

2G

L. Kvedarienė

Biologijos mokytoja metodininkė

2G, 3G, 4G

D. Šatienė

Chemijos mokytoja

Biologijos mokytoja

Gamtos ir žmogaus mokytoja

8–4G

7, 8, 1G

5

D.Augustinienė

Dailės vyresnioji mokytoja

Technologijų mokytoja metodininkė

Braižybos mokytoja

5–4G

5–4G

3G, 4G

E. Mickeliūnienė

Kūno kultūros mokytoja

5–4G

S. Janušis

Technologijų vyresnysis mokytojas

5–4G

A. Dulkienė

Fotografijos mokytoja

3G–4G

J. Stapulionienė

Matematikos mokytoja metodininkė

6, 8, 2G, 3G, 4G

D. Arbatavičiūtė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

5–8

V. Jareckienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

3G–4G

Pradinės klasės

S. Kisielienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

1 klasė

V. Grubienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2 klasė

G. Krušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

3 klasė

J. Marcinkonytė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

4 klasė

J. Kauneckienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

J. Zakarevičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

K. Viksvienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Pagalbos mokiniui specialistai

G. Kiaunienė

Vyresnioji socialinė pedagogė

V. Jareckienė

Specialioji pedagogė

J. Kondratavičienė

Vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė

Z. Peleckaitė

Mokytojo padėjėja

G. Šakalevičienė

Auklėtojo padėjėja