bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

Mokytojas

Dėstomas dalykas

Klasė

G. Šedienė

Tikybos mokytoja

Etikos mokytoja

1–7

1–7,3G

D. Avellaneda C.

Tikybos mokytojas

8–3G

J. Bagdonienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

7, 8, 2G, 4G

L. Noreikienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

5, 6, 1G, 3G

1G, 2G

J. Rutkauskienė

Muzikos mokytoja

5–2G

O. Daugene

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

5, 6, 7, 8, 1G, 2G, 3G, 4G

V. Aniūnaitė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

2, 3a, 3b, 4, 5, 3G

G. Denisova

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

6, 7, 8, 1G, 3G, 4G

J. Stapulionienė

Matematikos mokytoja metodininkė

6, 7, 8, 3G, 4G

R. Žemaitytė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Matematikos mokytoja metodininkė

5, 6, 7, 1G, 2G, 3G, 4G

1G, 2G, 3G

R. Morkūnas

Fizikos vyresnysis mokytojas

Matematikos mokytojas

7–4G

5, 4G

L. Skoblickaitė

Geografijos mokytoja

Ekonomikos mokytoja

6–4G

1G

S. Jurkus

Istorijos vyresnysis mokytojas

Pilietiškumo pagrindų vyresnysis mokytojas

5, 6, 7, 8, 1G, 2G, 3G, 4G

1G, 2G

L. Kvedarienė

Biologijos mokytoja metodininkė

2G, 4G

D. Šatienė

Chemijos mokytoja metodininkė

Biologijos mokytoja metodininkė

Gamtos ir žmogaus mokytoja metodininkė

8–4G

7, 1G, 3G

5, 6

D.Augustinienė

Dailės vyresnioji mokytoja

Technologijų mokytoja metodininkė

5–3G

5–4G

V. Vaikšnoras

Technologijų vyresnysis mokytojas

5–8, 2G, 3G, 4G

E. Mickeliūnienė

Fizinio ugdymo mokytoja

5,6, 8–4G

R. Urbonavičienė

Fizinio ugdymo mokytoja

1–4, 7, 8, 1G, 3G

A. A. Garastaitė

Fotografijos mokytoja

3G, 4G

D. Arbatavičiūtė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

5–1G

Pradinės klasės

J. Marcinkonytė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

4 klasė

D. Anilionytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

3a klasė

V. Grubienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2 klasė

G. Krušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

3b klasė

S. Kisielienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

1 klasė

J. Kauneckienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

G. Šakalevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

R. Kleibė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

J. Zakarevičienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Pagalbos mokiniui specialistai

G. Kiaunienė

Socialinė pedagogė metodininkė

V. Jareckienė

Specialioji pedagogė

J. Kondratavičienė

Logopedė metodininkė

R. Blažonienė

Mokytojo padėjėja

R. Žaltickaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

R. Čeponienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja