bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Mokytojas

Dėstomas dalykas

Klasė

G. Šedienė

Tikybos mokytoja

Etikos mokytoja

1–7

1–7

D. Avellaneda C.

Tikybos mokytojas

8–3G

J. Bagdonienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

5,6, 8, 2G

L. Noreikienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

7, 1G, 3G, 4G

7,8

J. Rutkauskienė

Muzikos mokytoja

5–2G

O. Daugene

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

3, 5, 6, 7, 1G, 2G, 3G, 4G

V. Aniūnaitė

Anglų kalbos mokytoja

2, 3, 4, 7, 8

G. Denisova

Rusų kalbos mokytoja

6, 1G, 2G, 3G,4G

J. Stapulionienė

Matematikos mokytoja metodininkė

5, 6, 8, 2G, 4G

R. Žemaitytė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Matematikos mokytoja metodininkė

5, 6, 7, 8, 1G, 2G, 3G, 4G

7, 3G, 4G

R. Morkūnas

Fizikos vyresnysis mokytojas

Matematikos mokytojas

Gamtos ir žmogaus vyresnysis mokytojas

7–4g

1G, 3G

5

L. Skoblickaitė

Geografijos mokytoja

Ekonomikos mokytoja

6–4G

1G

S. Jurkus

Istorijos vyresnysis mokytojas

Pilietiškumo pagrindų vyresnysis mokytojas

Technologijų mokytojas

5, 6, 7, 8, 1G, 2G, 3G, 4G

1G, 2G

6, 7, 1G, 2G

L. Kvedarienė

Biologijos mokytoja metodininkė

8, 4G

D. Šatienė

Chemijos mokytoja

Biologijos mokytoja

Gamtos ir žmogaus mokytoja

8–4G

5, 6, 7, 1G, 2G, 3G

6

D.Augustinienė

Dailės vyresnioji mokytoja

Technologijų mokytoja metodininkė

5–3G

5–4G

E. Mickeliūnienė

Kūno kultūros mokytoja

6–4G

R. Urbonavičienė

Kūno kultūros mokytoja

5, 1G–4G

A. Dulkienė

Fotografijos mokytoja

3G–4G

D. Arbatavičiūtė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

1G–2G

D. Mickeliūnienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

1–4, 1G–2G

Pradinės klasės

J. Marcinkonytė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2 klasė

D. Anilionytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

3 klasė

V. Grubienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

4 klasė

G. Krušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

1 klasė

J. Kauneckienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

G. Šakalevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

R. Kleibė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

L. Tinterienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Gitana Dalmantaitė

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo vyresnioji mokytoja

Pagalbos mokiniui specialistai

G. Kiaunienė

Socialinė pedagogė metodininkė

V. Jareckienė

Specialioji pedagogė

J. Kondratavičienė

Logopedė metodininkė

R. Blažonienė

Mokytojo padėjėja

R. Žaltickaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

R. Čeponienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja