IMG2

Mokytojas

Dėstomas dalykas

Klasė

R. Martinkėnienė

Etikos mokytoja

Tikybos mokytoja

1–8

1–7

D. Avellaneda C.

Tikybos mokytojas

8–3G

J. Bagdonienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

5,7, 1G, 4G

L. Noreikienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

6, 8, 2G, 3G

6,7

R. Andžiuvienė

Muzikos vyresnioji mokytoja

5–2G

O. Daugene

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Vokiečių kalbos mokytoja

5, 8, 1G, 3G, 4G

2G

J. Baltaduonienė

Anglų kalbos mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

2, 3, 4, 6, 7, 2G, 3G

8, 1G, 2G, 3G,4G

J. Stapulionienė

Matematikos mokytoja metodininkė

5, 7, 1G, 3G, 4G

R. Žemaitytė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Matematikos mokytoja metodininkė

5, 6, 7, 8, 1G, 2G, 3G, 4G

6, 2G, 3G

R. Morkūnas

Fizikos vyresnysis mokytojas

Matematikos mokytojas

Gamtos ir žmogaus mokytojas

7–4g

8, 4G

5

L. Skoblickaitė

Geografijos mokytoja

Ekonomikos mokytoja

6–4G

1G

S. Jurkus

Istorijos vyresnysis mokytojas

Kūno kultūros mokytojas

Pilietiškumo pagrindų mokytojas

5, 6, 7, 8, 1G, 2G, 3G, 4G

3G, 4G

1G, 2G

L. Kvedarienė

Biologijos mokytoja metodininkė

7, 3G, 4G

D. Šatienė

Chemijos mokytoja

Biologijos mokytoja

Gamtos ir žmogaus mokytoja

8–4G

8, 1G, 2G

6

D.Augustinienė

Dailės vyresnioji mokytoja

Technologijų mokytoja metodininkė

5–3G

5–4G

E. Mickeliūnienė

Kūno kultūros mokytoja

5–4G

S. Janušis

Technologijų vyresnysis mokytojas

5–4G

A. Dulkienė

Fotografijos mokytoja

3G–4G

D. Arbatavičiūtė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

5–8

D. Mickeliūnienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

1–4, 1G–2G

V. Čeponienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

1G–4G

Pradinės klasės

J. Marcinkonytė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

1 klasė

D. Anilionytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

2 klasė

V. Grubienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

3 klasė

G. Krušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

4 klasė

J. Kauneckienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

J. Zakarevičienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

K. Viksvienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

V. Braškienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Pagalbos mokiniui specialistai

G. Kiaunienė

Vyresnioji socialinė pedagogė

V. Jareckienė

Specialioji pedagogė

J. Kondratavičienė

Logopedė metodininkė

Z. Peleckaitė

Mokytojo padėjėja

G. Šakalevičienė

Auklėtojo padėjėja

R. Čeponienė

Auklėtojo padėjėja