bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

LIJANA KVEDARIENĖ - komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

DIANA AUGUSTINIENĖ - komisijos narė, dailės ir technologijų mokytoja;

NIJOLĖ DAUPARIENĖ - komisijos narė, Pumpėnų seniūnijos socialinė darbuotoja;

VILIJA GRUBIENĖ - komisijos narė, pradinio ugdymo mokytoja;

GRAŽINA KIAUNIENĖ - komisijos narė, socialinė pedagogė;

JOVITA KONDRATAVIČIENĖ - komisijos narė, logopedė;

LAIMA NOREIKIENĖ - komisijos narė, gimnazijos tarybos pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja;

VAIVA JARECKIENĖ - komisijos sekretorė, raštinės vedėja.