bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

LIJANA KVEDARIENĖ - komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

DIANA AUGUSTINIENĖ - komisijos narė, dailės ir technologijų mokytoja;

GRAŽINA KIAUNIENĖ - komisijos narė, socialinė pedagogė;

JOVITA KONDRATAVIČIENĖ - komisijos narė, logopedė;

LAIMA NOREIKIENĖ - komisijos narė, gimnazijos tarybos pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja;

VAIVA JARECKIENĖ - komisijos narė, specialioji pedagogė;

DAIVA ČINGAITĖ – komisijos narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

VAIDA MORKŪNIENĖ – komisijos sekretorė, raštinės vedėja.