bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

k3 

PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GRUPĖ:

Gražina Kiaunienė – koordinacinės grupės narė, socialinė pedagogė.

Lijana Kvedarienė – koordinacinės grupės narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Virginija Čeponienė – koordinacinės grupės narė, bibliotekininkė.

PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS PROFESINIO ORIENTAVIMO IR KARJEROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS patvirtintas Pumpėnų gimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-109

 k2

NAUDINGOS NUORODOS : 

http://www.mukis.lt/lt

https://www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt

https://www.smm.lt

www.euroguidance.lt

www.egzaminai.lt

www.studijos.lt

www.kurstoti.lt

https://www.ldb.lt

 

NAUDINGA LITERATŪRA 

Mokinio knyga “ - tai ugdymo karjerai pratybų sąsiuvinis, kuris pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, pažinti profesijų pasaulį.

Mokytojo knyga “ - užduotys, klausimynai, bendravimo priemonės su mokiniais. 

k