bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017m.

(Eur)

2018 m. I ketvirtis

(Eur)

2018 m. II ketvirtis

(Eur)

2018 m. III ketvirtis

(Eur)

2018 m. IV ketvirtis

(Eur)

Mokytojas metodininkas

8

905,35

924,47

926,43

989,32

1134,12

Vyresnysis mokytojas

7

714,21

708,78

744,19

772,31

815,83

Mokytojas

7

475,31

498,86

503,01

549,89

574,33

Pagalbos mokiniui specialistai

3

694,61

684,32

712,60

737,68

796,22

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

5

582,81

599,72

572,40

602,12

613,98

Auklėtojo padėjėjas

3

392,80

411,87

449,26

412,90

432,50

Valytojas

5

380,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Pastatų priežiūros darbininkas

2

380,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Kūrikas

3

454,58

549,41

583,07

-

646,74

Vairuotojas

3

-

-

-

475,59

493,68