bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018m.

(Eur)

2019 m. I ketvirtis

(Eur)

2019 m. II ketvirtis

(Eur)

Mokytojas metodininkas

10

993,59

1384,22

1472,95

Vyresnysis mokytojas

7

760,28

1268,04

1335,70

Mokytojas

11

531,52

1153,57

1208,36

Pagalbos mokiniui specialistai

5

732,70

983,93

1002,57

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

8

597,06

852,05

909,52

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai

4

426,63

559,49

608,53

Valytojas

5

400,00

555,00

555,00

Pastatų priežiūros darbininkas

2

400,00

555,00

555,00

Kūrikas

4

593,07

721,72

0,00

Vairuotojas

3

484,64

646,80

761,44