bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2019m.

(Eur)

2020 m. I ketvirtis

(Eur)

Mokytojas metodininkas

11

1476,10

1406,50

Vyresnysis mokytojas

7

1334,63

1311,76

Mokytojas

9

1229,08

1220,83

Pagalbos mokiniui specialistai

5

1015,22

1062,29

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

8

898,40

960,84

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai

5

608,53

744,74

Valytojas

5

555,00

607,00

Pastatų priežiūros darbininkas

2

555,00

607,00

Kūrikas

4

765,37

886,60

Vairuotojas

3

681,46

820,86