Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2016 m.

(Eur)

2017 m. I ketvirtis

(Eur)

Mokytojas metodininkas

8

839,55

892,94

Vyresnysis mokytojas

9

626,91

700,63

Mokytojas

7

338,73

419,37

Pagalbos mokiniui specialistai

3

578,28

597,18

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

3

555,88

587,91

Auklėtojo padėjėjas

2

-

392,10

Valytojas

5

365,00

380,00

Pastatų priežiūros darbininkas

2

365,00

380,00

Kūrikas

4

432,82

491,11