Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2016 m.

(Eur)

2017 m. I ketvirtis

(Eur)

2017 m. II ketvirtis

(Eur)

2017 m. III

ketvirtis

(Eur)

2017 m. IV

ketvirtis

(Eur)

Mokytojas metodininkas

8

839,55

892,94

894,83

897,55

936,06

Vyresnysis mokytojas

9

626,91

700,63

698,84

721,69

729,67

Mokytojas

7

338,73

419,37

459,55

486,44

535,90

Pagalbos mokiniui specialistai

3

578,28

597,18

717,78

769,94

693,54

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

3

555,88

587,91

587,91

594,47

560,94

Auklėtojo padėjėjas

2

-

392,10

392,80

392,80

392,80

Valytojas

5

365,00

380,00

380,00

380,00

380,00

Pastatų priežiūros darbininkas

2

365,00

380,00

380,00

380,00

380,00

Kūrikas

4

432,82

491,11

355,22

-

517,43