bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Pumpėnų gimnazija

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo programa

36

8

81

101

29

Mokosi 255 mokiniai

Pumpėnų gimnazijos Kalno skyrius

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo programa

9

5

-

-

-

Mokosi 14 vaikų

Pumpėnų gimnazijos Mikoliškio skyrius

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo programa

29

2

-

-

-

Mokosi 31 vaikas

Iš viso mokosi 300 mokinių