Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo programa

Pagrindinio ugdymo programa

Vidurinio ugdymo programa

38

11

55

91

32

Iš viso mokosi 227 mokiniai