bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

 Pristatome pirmąjį bendrą darbą, atliktą bendradarbiaujant kartu su Erasmus+ projekto „Standing Against Violence and Discrimination“ partneriais ( projekto numeris 2019-1-LT01-KA229-060496). Projekto dalyviai sukūrė elektroninį žurnalą, kurio tikslas – pristatyti projekto partnerius ir jų nuveiktus darbus 2019 m. rugsėjo–2020 m. kovo mėnesiais. Elektroniniame žurnale nagrinėjamos smurto ir diskriminacijos problemos, jų aktualumas, problemų sprendimo būdai skirtingose šalyse.

Žurnale rasite:

  • mokinių motyvacinius pasisakymus , kodėl jie norėjo dalyvauti šiame projekte;

  • asmenines istorijas apie smurtą ir diskriminaciją;

  • geriausius mokinių rašinius smurto, diskriminacijos, patyčių temomis;

  • mokinių piešinius.

Šalių partnerių nuomone, vykdomas projektas, o ypač šis elektroninis žurnalas ir jame aprašyta kitų šalių patirtis, prisidės organizuojant įvairias prevencines veiklas mokyklose, skatins mokyklų bendruomenes aktyviau diskutuoti smurto, diskriminacijos, patyčių temomis, ieškoti naujų problemų sprendimo būdų. Projekto dalyviai tikisi, kad tai sustiprins tarpasmeninius santykius kiekvienoje mokykloje, pagerins mikroklimatą.

Nuorodos susipažinti su elektroniniu žurnalų (anglų kalba):

https://issuu.com/kameliyageorgieva23/docs/online_magazine1_-super_new?fbclid=IwAR1dDZcD1F_tH27LNAK798mVNnE0uhc7BTBbyUafUeA0-3JNQ7DGy7FgQYM 

https://www.flipsnack.com/F6CA5EBBDC9/standing-against-violence-and-discrimination.html?fbclid=IwAR2kHcnFgSNYc1NGTAAyVfwbkDX1oJUQNlzAIFUVZhso74uFaoyxwqjkXlI

 

Pumpėnų gimnazija vykdo tarptautinį ERASMUS+ projektą „Standing against violence and discrimination“ („Smurtui ir diskriminacijai – ne“), kurį gimnazijoje koordinuoja anglų kalbos mokytoja Olga Daugene. O. Daugene yra atsakinga už viso tarptautinio projekto, kuriame dalyvauja mokyklos iš  Italijos, Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos, koordinavimą. 

Projektas bus vykdomas  dvejus metus,  nuo 2019-09-01 d. iki 2021-08-31 d.. Projektas finansuojamas pagal ERASMUS+ KA2 programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.  Projektui vykdyti skirta 145 539,00 Eur, mūsų gimnazijos biudžetas – 33 666,00 Eur.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko sausio 5–11 dienomis Turkijos mieste Adana. Mūsų gimnazijai atstovavo projekto darbo grupės narės socialinė pedagogė G. Kiaunienė, fizinio ugdymo mokytoja E. Mickeliūnienė ir projekto koordinatorė O. Daugene.  Vizito metu O. Daugene vedė užsiėmimus Italijos, Rumunijos, Turkijos, Bulgarijos delegacijoms, buvo suplanuotos projekto veiklos, aptartos išvykų datos, programos ir kiti organizaciniai klausimai.  Projektas skirtas mokiniams nuo 12 iki 18 metų. Vykdydami projekto veiklas mokiniai išmoks toleruoti  įvairius kultūrinius skirtumus, vertybes, mokysis pagarbos vienas kitam, diskutuos apie diskriminaciją, lygybę. Vienas iš projekto prioritetų – stiprinti mokytojų kompetencijas, dalintis geriausiomis idėjomis, bei praktiniais patarimais kaip kovoti su patyčiomis, diskriminacija ir smurtu. Projekto dalyviai sukurs veikiančią smurto prevencijos strategiją mokykloms, bus skatinama mokinių asmeninė saviraiška, įsitraukimas į visuomeninę veiklą ir kt.

  Projekto dalyvės: Colegiul National ,,Mihail Kogalniceanu (Rumunija), Adana Ticaret Borasi Anadolu Lisese (Turkija), Instituti Paritari Plateja Maritain ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA 3.0 (Italija), Gimnaziya s prepodavane na tchuzhdi ezitsi Yordan Radichkov (Bulgarija) ir Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija (Lietuva).

Išvykos į Turkiją metu visų šalių delegacijos lankėsi Adanos Ticaret Borasi Anadolu licėjuje, bendravo su mokiniais, mokytojais, susipažino su šalia licėjaus esančio vaikų darželio struktūra ir veikla (Çukurova Soförler ve Otomobilciler Odasi Anaokulu), Tarsus American colege filiale Adanos mieste, ÇAĢ universitete, kuriame pagal mainų programas mokosi ir studentai iš Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto. Taip pat projekto dalyviai lankėsi mokykloje, kurioje ugdomi specialiųjų poreikių turintys vaikai, švietimo įstaigoje, kurioje ištiriami ir nustatomi vaikų specialieji ugdymosi poreikiai (,,RAM“ Guidance Research Center), teismo rūmuose susipažino su įstatymais, reglamentuojančiais ugdymo įstaigų veiklą, vaikų teisių apsaugą Turkijoje (Courthouse Association Social Facility of Adana), susipažino su Adanos miesto lankytinais objektais, senamiesčiu. Projekto dalyviai lankėsi Kapadokijoje. Tai stulbinančio grožio geologinis stebuklas Centrinėje Anatolijoje, Turkijoje. Tai regionas, kuris vadinamas svajonių šalimi. Jame susilieja nuostabi gamta ir turtinga istorija. Kapadokijoje gausu neįtikėtinos formos kalvų, urvų, sudėtingų tunelių sistemų, sudarančių ištisus požeminius miestus.

 

 Dėmesio! Vyksta Erasmus+ projekto Project “Standing Against Violence and Discrimination”,

Project ID: 2019-1-LT01-KA229-060496 logotipo rinkimo konkursas, kuriam mūsų mokyklos mokiniai pateikė sukurtus logotipus.

Kviečiame balsuoti už Jūsų nuomone geriausią!

Nuoroda balsavimui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8mD6a6rmUY-vcwLEeQ7E4lGb5jJHUMqO-efUyryEUCJ6Nhw/viewform

 

erasmus1 plakatas

Pumpėnų gimnazija vykdo tarptautinį ERASMUS+ projektą „Standing against violence and discrimination“ („Smurtui ir diskriminacijai – ne“), kurį gimnazijoje koordinuoja anglų kalbos mokytoja Olga Daugene. O. Daugene yra atsakinga už viso tarptautinio projekto, kuriame dalyvauja mokyklos iš Italijos, Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos, koordinavimą.

Projektas bus vykdomas dvejus metus, nuo 2019-09-01 d. iki 2021-08-31 d.. Projektas finansuojamas pagal ERASMUS+ KA2 programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektui vykdyti skirta 145 539,00 Eur, mūsų gimnazijos biudžetas – 33 666,00 Eur.

Projektas skirtas mokiniams nuo 12 iki 18 metų. Vykdydami projekto veiklas mokiniai išmoks toleruoti  įvairius kultūrinius skirtumus, vertybes, mokysis pagarbos vienas kitam, diskutuos apie diskriminaciją, lygybę. Vienas iš projekto prioritetų – stiprinti mokytojų kompetencijas, dalintis geriausiomis idėjomis, bei praktiniais patarimais kaip kovoti su patyčiomis, diskriminacija ir smurtu. Projekto dalyviai sukurs veikiančią smurto prevencijos strategiją mokykloms, bus skatinama mokinių asmeninė saviraiška, įsitraukimas į visuomeninę veiklą ir kt.

Mūsų mokykloje suburta komanda, kuri įgyvendina šį projektą: anglų kalbos mokytoja Olga Daugene (projekto koordinatorė), gimnazijos direktorius Alvydas Matuzevičius, fizinio ugdymo mokytoja Eglė Mickeliūnienė, dailės ir technologijų mokytoja Diana Augustinienė, anglų kalbos mokytoja Virginija Aniūnaitė, socialinė pedagogė Gražina Kiaunienė.

stavad ic