bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

 tevams
 
 

 

Pagalba telefonu.pdf

Vaiko teisių apsaugos skyrius

primena, kas ir kaip turėtų atstovauti vaikams, kaip teisiškai turi būti sprendžiami jų

priežiūros bei interesų atstovavimo klausimai, kai jų tėvai išvyksta dirbti į užsienio valstybes.

Jeigu į užsienį išvyksta vienas iš tėvų, o vaikai lieka gyventi su kitu iš tėvų, problemų

nekyla, nes vaikai ir toliau gyvena jiems įprastoje vietoje, šalia yra bent vienas iš tėvų, kuris

rūpinasi jais, gina ir atstovauja jų interesus.

Jei į užsienį išvyksta vienintelis iš turimų tėvų (arba tas tėvas, su kurio vaikai gyvena

daugiausia arba su kuriuo teismo sprendimu yra nustatyta vaikų gyvenamoji vieta), tokiu

atveju išvykstantis tėvas turi nuspręsti, kam patikėti savo nepilnamečius vaikus. Dažniausiai

vaikai paliekami senelių, tėvų seserų ar brolių, kitaip sakant, artimųjų giminaičių, priežiūrai.

Tačiau teisiškai neįformintas toks tėvų sprendimas neturi teisinių pasekmių, t.y. kilus

būtinybei artimieji, kurių priežiūrai palikti vaikai, negali atstovauti vaikų interesams nei

mokykloje, nei gydymo įstaigoje.

Todėl prieš išvykdami ilgesniam laikui gyventi ir dirbti į kitą valstybę, tėvai privalo

sutvarkyti savo vaiko atstovavimo ir priežiūros klausimus. Su prašymu dėl laikinos globos

(rūpybos) nustatymo Lietuvoje paliekamiems vaikams tėvai turi kreiptis į savo gyvenamosios

vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių. Prašyme turi būti nurodomas asmuo,

kuriam tėvai patiki savo vaikus, vaiko gyvenamasis adresas, taip pat data, iki kada tėvai

išvyksta.

Reikia nepamišti, kad dokumentams sutvarkyti dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos)

tėvų prašymu savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriui reikės laiko, nes bus reikalingas

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų

prašymu nustatymo, kuriame bus nurodomas laikinosios globos (rūpybos) steigimo

pagrindas, jos trukmė, globojamo vaiko gyvenamoji vieta ir kt.

Prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo

pateikti: rašytinį prašymą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, tėvų siūlomo fizinio asmens

prižiūrėti vaiką asmens patvirtinančių dokumentų kopijas, siūlomo fizinio asmens sveikatos

apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, siūlomo fizinio asmens

gyvenamosios vietos savivaldybės buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kartu su

fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų raštinius sutikimus. Todėl vaiko

tėvai laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti

pasirinktam asmeniui. Tokia tvarka numatyta Vaiko laikinosios globos (rūpybos)

nuostatuose.

Todėl tol, kol nebus tokio savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl

laikinosios globos (rūpybos) nustatymo vaikui, tėvų prašymas, kuriame jie paveda savo

nepilnamečių vaikų priežiūrą nurodytam asmeniui, jokios teisinės galios neturi. Tai nėra

teisinis dokumentas, kuris, esant reikalui, leistų tėvų paskirtajam asmeniui priimti

sprendimus, susijusius su vaikų sveikatos priežiūra ar kitais klausimais.

Tėvų prašymu įsteigus laikinąją globą (rūpybą) vaikui globos (rūpybos) išmoka nėra

mokama.

Informacija telefonu - 8 451 34 428

Pasvalio rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Tėvams apie narkotikus.pdf

Pavojingi ryšiai.pdf