bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Pumpėnų gimnazijos 8 klasės ir I-IIIG klasių mokinių dvi krepšinio komandos dalyvavo Joniškėlio G. Petkevičaitės - Bitės gimnazijoje vykusiame krepšinio turnyre Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Abi gimnazijos pasidalino po vieną pergalę. Komandos buvo apdovanotos diplomais ir saldžiais prizais. Rezultatyviausi rungtynių žaidėjai, pelnę daugiausiai taškų (13 taškų pelnė O. Pažemeckas II G kl.), apdovanoti asmeniniais prizais.

Kūno kultūros mokytoja Eglė Mickeliūnienė

Pumpėnų gimnazija įsijungė į organizuojamą akciją „Vasaris – sveikatingumo mėnuo". Kūno kultūros mokytojos E. Mickeliūnienė ir R. Urbonavičienė organizavo įvairias veiklas 5-8 kl. ir I-IVG kl. mokiniams.

  Pumpėnų gimnazijos bendruomenė šiemet Vasario 16-osios šventę paminėjo jos išvakarėse.

 Iš ryto mokiniai pasveikino su Lietuvos valstybės atkūrimo diena Pumpėnų, Pušaloto, Kriklinių miestelių ir Kalno, Jurgėnų, Talkonių, Rinkūnų, Mikoliškio kaimų gyventojus. Po pamokų visi rinkomės aktų salėje. Antrokai gimnazistai trumpai priminė svarbiausius Lietuvos nepriklausomybės istorijos faktus, o po to klausėmės svečių – etnografinio ansamblio „Kultuvė“ iš Paįstrio miestelio koncerto. Renginį organizavo muzikos mokytoja J. Rutkauskienė ir istorijos mokytojas S. Jurkus.

 Mokyklą šventiškai trispalviais karpiniais papuošė dailės mokytojos D. Augustinienės vadovaujami IVG klasės mokiniai. Antrajame gimnazijos aukšte pradinukai paruošė savo darbelių parodėlę, skirtą Vasario 16-ajai.

Mūsų gimnazijos pradinukai žino, kad kiekvienam iš mūsų yra svarbu būti sveikiems. Kaip tai padaryti, jie bandė suprasti dalyvaudami integruotoje Sveikatingumo dienoje, kurią organizavo pradinių klasių mokytojos kartu su visuomenės sveikatos specialiste Daiva Čingaite.

Sveikatingumo dienos programą sudarė trys dalys:

1. Susipažinimas su aktyviai gyvensenai ir įdomiam sportavimui skirtu triračiu TRIKKE (Svečiuose vaikų fizinio aktyvumo treneris Laimontas Rakauskas).

2. Visuomenės sveikatos specialistės Daivos Čingaitės sveiko maitinimosi pamokėlės.

3. Pradinių klasės mokytojų veikla su savo mokiniais:

1 kl. Pamokėlė „Kas per daug, tas nesveika!”

2 kl. Mokiniai keliavo ir ieškojo sveikatos paslapčių, o jas radę pildė užduočių knygelę,

dalyvavo bibliotekininkės paskaitoje „Kaip saugiai elgtis internete?”.

3 kl. Viktorina „Ką žinai apie sveikatą?”, edukaciniai filmukai apie rūkymo žalą.

4 kl. Viktorina „Gera sveikata – mūsų pačių rūpestis!”.

Baigiantis veikloms visi pradinukai buvo apdovanoti padėkomis už aktyvų dalyvavimą integruotoje Sveikatingumo dienoje. Taip pat norime padėkoti mūsų gimnazijos virėjoms ir visuomenės sveikatos specialistei už didelę pagalbą organizuojant šią netradicinio ugdymo dieną.

Pasvalio rajono ugdymo įstaigos nuo 2019 m. vasario mėn. dalyvauja projekte Lyderių laikas 3.

LL3 įžanginis renginys Pasvalio rajono savivaldybėje

Pumpėnų gimnazijos komanda (A. Matuzevičius, L. Kvedarienė, E. Mickeliūnienė, D. Augustinienė, O. Daugene) 22 mėnesius dalyvaus įvairiose projekto veiklose, gimnazijos bendruomenė dalyvaus pokyčio projekto veiklų kūrime, stažuotėse, mokslininkų atliekamuose tyrimuose.

lyderiu

Projektas „Lyderių laikas“ skirtas visos Lietuvos švietimo specialistams, suinteresuotiems tvariais švietimo pokyčiais: mokyklų (nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki profesinio mokymo centrų) administracijos darbuotojams, mokytojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, švietimo konsultantams, švietimo savivaldos institucijų ir asociacijų vadovams ir dalyviams, užsienio lietuvių bendruomenių lyderiams, ne švietimo sistemos darbuotojams– švietimo bendruomenės nariams, jauniems žmonėms, ketinantiems savo karjeros siekti švietimo sistemoje.

Mūsų šalyje lyderystės vadyba yra naujas, neturintis tradicijų reiškinys. Projektas keičia esamą padėtį, prisidėdamas prie lyderystės vadybos formavimo ir lyderystės programų kūrimo Lietuvos švietimo sistemoje.

Projekto tikslas – Lietuvoje sukurti paramos švietimo lyderiams infrastruktūrą, kuri skatintų iniciatyvių švietimo dalyvių veiklą, leistų įgyvendinti pažangias idėjas ir naujoves švietimo sistemoje.

Projektas pirmaisiais jo etapais buvo orientuotas į Valstybinės švietimo strategijos nuostatų 2003–2012 metams įgyvendinimą. Jomis siekiama didinti mokyklų savarankiškumą, paisyti subsidiarumo, skaidrumo, visuomenės įtakos didinimo, kokybės ir veiksmingumo gerinimo principų, mokyklose diegti strateginį planavimą, programinį finansavimą, įsivertinimo ir išorinio konsultacinio vertinimo, informacija bei analize grįstų sprendimų kultūrą. 
„Lyderių laikas 3“ vadovaujasi septynioliktosios Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos tikslais, Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairėmis. 
Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio mokymo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose. Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro sprendimų priėmimo, žmogiškasis ir socialinis kapitalas.

Daugiau informacijos www.lyderiulaikas.smm.lt

 

 Pumpėnų gimnazijos penktokai su dailės mokytoja D. Augustiniene ir klasės auklėtoja R. Žemaityte lankėsi Panevėžio rajone Dembavoje esančioje keramikos įmonėje „Midenė“.

Mokiniai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po įmonę, kurios metu susipažino su įvairių rūšių keramikos gaminiais, stebėjo profesionalių keramikų darbą, susipažino su keramiko - lipdytojo profesija.

Pati smagiausia išvykos dalis buvo integruota dailės ir technologijų pamoka „Keramikos gaminys“, kurią vedė „Midenės“ dailininkė. Mokiniai lipdė keramikinius paveikslėlius, kuriuos vėliau gavo jau išdegtus ir padengtus glazūra.  

Ekskursiją organizavo dailės mokytoja D. Augustinienė.

 

 

2019-02-07 IVG klasės mokiniai su auklėtoja Laima Noreikiene dalyvavo tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje STUDIJOS, kurią organizuoja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos parodų ir kongresų centru LITEXPO. Parodos moto: „Žinai, kas esi. Sužinok, kuo būsi“.

Abiturientai aktyviai domėjosi stojimo sąlygomis, studijų galimybėmis, darbo rinkos ypatumais. Mokiniai pasinaudojo specialistų konsultacijomis, kaip planuoti karjerą, parengti pirmąjį gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, dalyvauti darbo pokalbyje. Mokiniams ypač patiko Lietuvos aukštosiose mokyklose sukurti išradimai, kuriuos daugelis išbandė praktiškai.

 

„Parašyk laišką apie savo didvyrį“

I vieta!

20190212 084904 480x480

48-ąjį kartą PPS (Pasaulinės pašto sąjungos) rengiamo  konkurso tema – „Parašyk laišką apie savo didvyrį“. Lietuvos mokiniai dalinosi savo mintimis apie didvyrius – t. y. apie tokius žmones, kurie įkvepia, skatina būti geresnius, kuriais didžiuojamasi, žavimasi, kurių pėdomis sekama. Tai – ypatingi asmenys, formuojantys vertybes, požiūrį į pasaulį ir santykį su juo.

Konkurso mokykliniame etape dalyvavo Saulė Gaigalaitė (5 kl.), Austėja Titaitė (6 kl.), Gabija Jareckaitė (6 kl.). Į rajoninį etapą pateko penktokės Saulės Gaigalaitės darbas. Mokines konsultavo jų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J. Bagdonienė.

Rajoniniame etape  penktokės  SAULĖS GAIGALAITĖS parašytas laiškas laimėjo I vietą ir keliauja į respublikinį etapą! Sveikiname!

Laišką galite perskaityti čia >>>