bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

Aronas

Su antroku Aronu Burkausku susidraugavome nuo jo pirmo apsilankymo bibliotekoje dar pirmoje klasėje. Tada Aronas išsirinko sau ir vyresnei sesei knygeles skaitymui. Pasirodo, Arono tėvelis besimokydamas mokykloje labai daug skaitė ir dabar namuose yra įvedęs tokią tvarką, kad beveik kiekvieną vakarą vaikai skaito knygas po pusę ar pilną valandą.

Aronas ne tik pats dažnai ateina pasikeisti knygų į biblioteką, bet ir atsiveda klasės draugus, rekomenduoja skaityti jam patikusias knygas.

Bebaigdamas pirmą klasę Aronas nepaprastai susidomėjo J. K. Rowling Hario Poterio nuotykių knygomis. Pradžioje buvo sunkoka patikėti, kad berniukas įveikia tokias storas knygas. Paklausinėjus knygų turinio, jis viską smulkiai papasakojo. Vėliau ir neprašomas pasakojo apie tai, ką skaitė, kuris ir kodėl herojus patiko. Per vasarą perskaitė visą knygų seriją iki galo. Rugsėjo mėnesį berniukas pasidžiaugė, kad matė ir visus filmus apie Harį Poterį. Tada pareikalavo paskutiniosios dalies – „Haris Poteris ir prakeiktas vaikas“! Neturime. Pasiūliau skaityti kitas serijomis išleistas knygas: Vytauto Račicko visas septynias „Šlepetes“, Tomo Dirgėlos linksmuosius Tomo ir Domo nuotykius ir t. t.

Aronui sergant, knygas jam rinko mama ir sesė. Mamai pagyriau Aroną už skaitymą, knygų pasirinkimą, draugų atvedimą į biblioteką, padėkojau, kad namuose tėveliai skiria tiek daug dėmesio vaikų pomėgiams.

Bibliotekininkė