bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

image1 

 

koronavirusas atnešė naujų iššūkių. Apribotos galimybės bendrauti tiesiogiai palietė tiek mokytojus tiek mokinius. Nebegalime susitikti įprastoje aplinkoje – mokykloje.

Bet gyvenimas negali sustoti nepaisant nepalankių aplinkybių. Ugdymas turi vykti. Mokytojai priima iššūkį ir ruošiasi dirbti nuotoliniu būdu, pasitelkdami kompiuterius, telefonus, įvairias programas ir platformas. Taip pat vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius.

Noriu paprašyti ir mokinių ir tėvų taip pat priimti šį iššūkį, nusiteikti rimtam, daugiausia savarankiškam, darbui, pasikonsultuojant su mokytojais, draugais bei šeimos nariais.

Mokykla stengsis padėti toms šeimoms, kurioms pagalbos reikia labiausiai: paskolins kompiuterius bei aprūpins interneto ryšiu.

Kreipiuosi į visas šeimas prašydamas apsvarstyti galimybes nupirkti ar išnuomoti vaikams kompiuterius arba planšetes. Telefonas yra puikus dalykas, bet kompiuteris ar planšetė mokantis nuotoliniu būdu yra reikalingesnis.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija žada padėti apsirūpinti kompiuteriais. Bet pirkimas ir pristatymas užtrunka, gali praeiti ir keli mėnesiai. O vaikams jie reikalingi jau dabar.

Parengėme nuotolinio mokymo tvarkos aprašą. Pakeitėme visų klasių pamokų tvarkaraščius. Taip pat pakeitėme pamokų laiką. Su šiais dokumentais galima susipažinti mokyklos interneto svetainėje ir e. dienyne Mano dienynas.

Linkiu optimizmo ir geros sveikatos. 

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas.pdf

Ugdomosios veiklos laikas karantino metu.pdf

Pagarbiai gimnazijos direktorius