bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Rugsėjis… Margaspalviai kardeliai išdidžiai siūbuoja vėjyje. Virpulys vis dažniau nubėga liepų  viršūnėmis. Draikosi pirmieji voratinkliai.

Rugsėjo antrosios rytmetį Pumpėnų gimnazijos bendruomenė rinkosi vidiniame kiemelyje, o prie senosios mokyklos laiptų melsvas bures iškėlė laivas, pasiruošęs kelionėn į mokslo ir žinių šalį.

Į šventę susirinkusius mokinius, jų tėvelius, mokytojus sveikino gimnazijos direktorius A. Matuzevičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Kvedarienė, šventės svečias, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas G. Vilys.

Tegul laivo kelionė  žinių vandenynu būna sėkminga, tegul  rugsėjo pirmosios varpelis pažadina atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą!