bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Balandžio viduryje Pumpėnų gimnazijos trečiokai nuvyko į Pasvalio krašto muziejų ir dalyvavo edukacinėje programoje „Lietuviška slaptoji mokykla“.

Mokinukus pasitikusi šeimininkė pakvietė juos į savo dūminę gryčią, kur laukė pasamdytas kaimo daraktorius (mokytojas). Vaikai tapo XIX amžiaus slaptosios mokyklos mokytiniais: skaitė iš senovinės knygos „Graždankos“, rašė žąsies plunksnomis ant doskelių (medinių lentelių ), net patys pasisiuvo sąsiuvinius, tais laikais vadinamus „tetradkomis,“ ir juose metalinėmis plunksnomis su „černylomis“ (rašalu) rašė įvairius žodžius gimtąja kalba. O kadangi trečiokai buvo uolūs mokytiniai, įpusėjus „lekcijoms“ (pamokoms), šeimininkė vaikus pavaišino gardžiomis naminėmis bandelemis ir žolelių arbata. Tačiau vaikai buvo įspėti, kad į gryčią bet kada gali įsiveržti žandaras ir tuomet mokytiniai turi pulti prie ūkio darbų: mergaitės prie verpimo ratelio ar mezgimo, berniukai – virvių vyti...

Atlikdami praktines užduotis, dalyvaudami teatralizuotame žaidime, mokiniai sužinojo, kaip spaudos draudimo metais lietuviška spauda pasiekdavo Lietuvą, kaip pavojinga buvo mokyti vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti, kokie pavojai ir bausmės tekdavo išdrįsusiems skleisti lietuvišką žodį ir kaip reikia branginti ir puoselėti savo gimtąją kalbą šiandien.

  Mokytoja Danguolė Anilionytė