bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Gruodžio 20 dieną įvyko 1-4 klasių Kalėdų Eglutės šventė. Į šią integruotą veiklą įsijungė ne tik pradinukų klasės, bet ir neformaliojo ugdymo „Žodžio raiškos ir vaidybos“ būrelio (vadovė D. Anilionytė) ir „Ritminių šokių“ būrelio (vadovė D. Mickeliūnienė) dalyviai.

Programos pradžioje šventine nuotaika visus uždegė ketvirtokų atliekamas šokis „Norim šokt“. Trečiokai suvaidino spektaklį „Kaip arkliukas Kalėdų Senelio ieškojo“ (mokytoja D. Anilionytė). Pirmokai, pasidabinę įvairių žaisliukų kostiumais, taip pat neatsiliko – smagiai šoko, dainavo dainelę ir deklamavo šventinius posmus (mokytoja G. Krušinskienė). O antrokai šįkart atvyko iš tolimosios Šiaurės ir nustebino visus žiūrovus padovanoję „Pingvinų šokį“ iš filmo Madagaskaras“ (mokytoja J. Marcinkonytė). O kad laikas neprailgtų ir linksmiau būtų laukti Kalėdų Senelio, vis pasigirsdavo ketvirtokų atliekamos kalėdinės dainos (mokytoja V. Grubienė).

Spektaklio herojų paieškos buvo sėkmingos – taip ilgai lauktas Kalėdų Senelis pagaliau buvo surastas ir visus vaikučius už jų triūsą, išmonę ir kantrybę apdovanojo saldainiais.

Mokytoja Danguolė Anilionytė