bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Kūno kultūros mokytoja Eglė Mickeliūnienė kartu su IVG klasės mokine Aušrine Lipnickaite, dalyvavo trenerių teoriniame ir praktiniame seminare Kaune. E. Mickeliūnienė skaitė paskaitą tema „Disciplinos svarba“, o Aušrinė įgijo teorinių ir praktinių žinių: psichologinių gyvenimo įgūdžių, disciplinos svarbos, šokio ir ritmo integravimo į treniruotes, bei krepšinio ir lėkščiasvydžio.

Grįžusi iš seminaro A. Lipnickaitė pasidalino savo žiniomis su kitomis gimnazijos komandos draugėmis ir pravedė joms užsiėmimą.