bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Pumpėnų gimnazijoje lankėsi viešnia iš JAV, Lietuvių kilmės amerikietė Žiba Sidrys. Ji Čikagoje vadovauja šokių studijai „CONFIDANCE“, kurioje moko jaunimą per šokį pasitikėti savimi ir būti drąsiais. Atvykusi Žiba pasidalino savo patirtimi su mūsų gimnazistėmis, mokė mergaites šokti, padrąsino siekti savo tikslų.

Kūno kultūros mokytoja E. Mickeliūnienė