bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Rugsėjo 23-oji – Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena. Ši diena minima todėl, kad 1943 m. rugsėjo 23-iają buvo likviduotas Vilniaus žydų getas. 1941 metais, liepos-gruodžio mėnesiais buvo išžudyta didžioji dalis Lietuvoje gyvenusių žydų. Holokaustas, kaip tragedija, yra netektis mūsų valstybei – netekome Lietuvos piliečių, gyvenusių Lietuvoje, kartu kūrusių mūsų valstybę, puoselėjusių savitas tradicijas ir kultūrą.

Per Holokaustą  nacių okupuotoje Europoje  ir Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metu buvo vykdomos masinės žudynės, kurios palietė ir mūsų kraštą, Pumpėnus. Dalis žydų iš Pumpėnų buvo sušaudyti Pajuostėje – vietovėje prie Panevėžio, dalis buvo sunaikinti ir atgulė kartu su Joniškėlio, Krinčino, Pasvalio, Saločių, Vaškų, Vabalninko gyventojais Žadeikių miške.

Šiais metais gimnazijos 5 klasės mokiniai pabuvojo buvusios Pumpėnų sinagogos vietoje, sužinojo kai kurias žydų tradicijas,aplankė senąsias Pumpėnų žydų kapines ir tradiciškai padėjo po akmenėlį, paskui kartu su IG klase žiūrėjo dokumentinį filmą apie holokaustą.

Pumpėnų gimnazijos istorijos mokytojas Sigitas Jurkus