bus transportation icon 512

Mokyklinių autobusų  tvarkaraščiai:

book open flatRekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

Šiais mokslo metais „Žodžio raiškos ir vaidybos“ būrelį lankė 12 pradinukų, daugiausia iš jų antrokai ir po vieną mokinuką iš 1 ir 3 klasių. Užsiėmimų metu vaikai mokėsi raiškai kalbėti ir deklamuoti, sekti pasakas ir vaidinti, daug dėmesio buvo skirta smulkiajai lietuvių tautosakai. Mokiniai įsiminė daug priežodžių, greitakalbių, pajuokavimų, šmaikščių dialogų, pasakų be galo... Visi būrelio dalyviai stengėsi atskleisti saviraišką ir kūrybiškai perteikti tai, ką išmoko.

Dalyvavome gimnazijos organizuojamuose renginiuose. Rudenį Pumpėnų gimnazijos 155 metų jubiliejaus paminėjime būrelio dalyvė Gabija Šakalytė deklamavo V. Palčinskaitės eilėraštį „Lapų kritimas“. Žinias, įgytas per būrelio užsiėmimus, panaudojome ir dalyvaudami 4 klasės organizuotoje edukacinėje šventėje „Sekminės“. Čia būrelio nariai atsinešė „Smulkiosios tautosakos“ kraitelę, pakvietė visus projekto dalyvius pašokti piemenukų šokį - žaidimą „Kai aš mažas buvau“.

Mokslo metams baigiantis „Žodžio raiškos ir vaidybos“ būrelio lankytojai gimnazijos priešmokyklinio ugdymo klasės vaikams suvaidino pasaką „Kelionė į pasaulio kraštą“. Su pirmąja premjera mažuosius artistus pasveikino priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Kauneckienė, bibliotekininkė Virginija Čeponienė ir auklėtojos padėjėja Zita Peleckaitė, o gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Kvedarienė palinkėjo vaikams nesustoti ir kitais metais suvaidinti dar ne vieną spektakliuką.

Išsiskirdami atostogoms ir taip visų lauktai vasarai, visi būrelio dalyviai išvyko į trumpą, bet nuotaikingą edukacinę išvyką į Alpakų ūkį, įsikūrusį Panevėžio rajono Medikonių kaime. Čia turėjo ne tik smagią pažintį su mielais švelniavilniais, bet ir galimybę juos pažinti iš arčiau, glostyti, šerti ir nusifotografuoti kartu.

  Būrelio vadovė Danguolė Anilionytė