Gegužės 9 dieną Pumpėnų gimnazijoje Pasvalio ir Panevėžio rajonų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Jovitos Zakarevičienės organizuojamame gerosios patirties kvalifikacijos tobulinimo renginyje „Matematinių vaizdinių formavimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“.

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė mūsų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pedagogės: Jovita Zakarevičienė ir Kristina Viksvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta Kauneckienė, kūno kultūros mokytoja Eglė Mickeliūnienė. J.Zakarevičienė skaitė pranešimą „Žaidimų reikšmė formuojant elementarius matematinius vaizdinius ikimokykliniame amžiuje“, K.Viksvienė – „Matuoju, lyginu, skaičiuoju“, J. Kauneckienė – „Matematinių vaizdinių formavimas priešmokykliniame amžiuje“, Panevėžio miesto l/d „Rugelis“, vyr. auklėtoja Gitana Grabauskienė – „Matematiniai vaizdiniai ir Valdorfo pedagogika“, Eglė Mickeliūnienė – „Matematinių vaizdinių formavimas ugdant fizinį aktyvumą“.